» strona 9
Rejestracja
Popularne ebooki
  Skad zwykle pobierasz darmowe ebooki
  Torrent
  catshare
  allegro
  Freedisc.pl
  Chomikuj.pl
  0

  W pracy skoncentrowano się na analizie przyczyn i istoty konfliktów agencji oraz podjęto próbę identyfikacji instytucji i mechanizmów ograniczających koszty tych konfliktów. Problematyka ta nie jest jednak odosobnionym, pojedynczym zjawiskiem, jakie obserwuje się w wielu przedsiębiorstwach współczes
  0

  Publikacja jest prezentacją różnorodnych zagadnień związanych z małą i średnią przedsiębiorczością. Kolejne rozdziały poświęcono problematyce demografii przedsiębiorstw, barierom rozwoju MSP w Polsce, związkom między małą i średnią przedsiębiorczością a kapitałem społecznym, gospodarce finansowej MS
  0

  Praca stanowi zbiór referatów wygłoszonych na konferencji, która odbyła się 10 maja 2005 roku w Instytucie zachodnim w Poznaniu.Przedmiotem refleksji uczestników sesji były przyczyny kryzysu gospodarki niemieckiej w ostatnich latach oraz analiza niektórych ważnych aspektów sytuacji ekonomicznej i sp
  0

  Finanse to nigdy nie kończące się wyzwanie.&&Metodologia ekonomii nie żyje... Niech żyje metodologia ekonomii.&&Finanse to nic skomplikowanego, trzeba je tylko odbrązowić, odmistyfikować, wyjaśnić.&&Współczesne finanse są nieustającym placem budo
  0

  Przedstawiony w książce model ekonomiczny zrodził się z dociekań i przemyśleń autora nad funkcjonowaniem gospodarki i został dopracowany w okresie blisko pięćdziesięcioletnich poszukiwań i studiów w bogatej literaturze przedmiotu. Model obrazuje funkcjonowanie gospodarki z zupełnie innej perspektywy
  0

  Działalność na skalę globalną powoduje konieczność posiadania przez firmy coraz większego potencjału ekonomiczno-organizacyjnego, którego zgromadzenie dla wielu przedsiębiorstw staje się wręcz niemożliwe. To niewątpliwie stanowi doskonałe podłoże dla nawiązywania różnorodnych form współpracy. W ksią
  0

  W styczniu 2004 r. upłynęła pierwsza kadencja Rady Polityki Pieniężnej. zakończenie kadencji RPP to odpowiedni moment, aby podsumować jej sześcioletnią działalność, by dokonać analizy i oceny prowadzonej przez nią polityki monetarnej. W tym celu Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu zorganizowała konfere
  0

  Książka ta daje inwestorowi killa dobrych rad i wiele cennych informacji o takich zagadnieniach jak: kupno i sprzedaż akcji za pośrednictwem brokera, wybór akcji, które oferują jak największy potencjalny zysk, usprawnienie procesu wyboru odpowiedniego momentu na dokonanie inwestycji i jej zlikwidowanie, prowadzące do osiągnięcia masksmalnych zysków z poczynionych inwestycji.