» strona 7
Rejestracja
Popularne ebooki
  Skad zwykle pobierasz darmowe ebooki
  Torrent
  catshare
  allegro
  Freedisc.pl
  Chomikuj.pl
  0

  W książce zaprezentowana jest nowoczesna wizja bezpieczeństwa systemu bankowego, na którą składa się wiele elementów (normy ostrożnościowe, regulacje kapitałowe, nadzór bankowy oraz systemy gwarancyjne, pomocowe i płatnicze, polityka banku centralnego). Autor zastanawia się nad istotą bezpieczeństwa
  0

  Przedstawiono założenia systemu kontroli budżetowej kosztów dystrybucji i obrotu energią elektryczną w jednostkach podsektora dystrybucji. Omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: czynniki formalnoorganizacyjne wpływające na działalność spółek dystrybucyjnych w Polsce, ramy systemu kontroli budżetowej
  0

  W literaturze finansowej dużo miejsca poświęca się bankom, firmom ubezpieczeniowym, funduszom inwestycyjnym czy emerytalnym. Działalność przedsiębiorstw zarządzających aktywami (asset management companies) pozostaje praktycznie niezauważona. Niniejsza książka, chociaż porusza się w niej jedynie wybr
  0

  Kwadrant przepływu pieniędzy ujawnia, dlaczego niektórzy ludzie pracują mniej, zarabiają więcej, płacą mniejsze podatki i czują się lepiej zabezpieczeni finansowo niż inni. Wszystko, co trzeba wiedzieć, to: kiedy pracować i w którym być kwadrancie.
  0

  W publikacji dokonano naukowej analizy prac studentów, w których opisane przykłady z praktyki funkcjonowania różnych firm stanowią prawdziwe bogactwo zarówno dla studentów jak i menedżerów różnego szczebla zarządzania. Ponadto dokonano porównania zaprezentowanych w literaturze i na wykładach naukowy
  0

  Racjonalny dobór źródeł kapitału przez przedsiębiorstwa oraz wybór właściwych form finansowania ich rozwoju należą do katalogu najistotniejszych decyzji podejmowanych przez menedżerów.& Wraz z otwarciem Polski na zagraniczne inwestycje oraz postępująca globalizacją rynków finansowych, przed
  0

  Należy z uznaniem przyjąć niniejszą monografię poświęconą faktoringowi. Autorka przedstawia w książce istotę i różnorodne formy faktoringu, jego rolę i funkcje w umacnianiu pozycji przedsiębiorstwa na rynku i wzroście jego konkurencyjności. Na podstawie przeprowadzonych badań Autorka sformułowała ua
  0

  W książce omówiono gry społeczne prowadzone w organizacji. Dokonano analizy różnych nieetycznych zachowań, takich jak: kradzież, szantaż, sabotaż, zdrada, inwigilacja, protekcja. zawarto również praktyczne porady dotyczące zarządzaniem zachowaniami nieetycznymi. Każdy z nas jest akto
  0

  Gospodarka pozostałymi środkami trwałymi (wyposażeniem) i pozostałymi wartościami niematerialnymi i prawnymi w jednostkach sektora finansów publicznych przysparza wiele problemów związanych z ich klasyfikacją i ewidencją. Występują tu rozliczne operacje niepodlegające typowym rozwiązaniom ewidencyjn
  0

  &&„,Publikacja ma na celu określenie znaczenia przedsiębiorczości dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz przedstawienie idei pre-inkubatora jako narzędzia pozwalającego przygotować młodzież studiującą do wyzwań wynikających ze zmian światowych. [...] Wartości poznawcze oraz walory pr