» strona 5
Rejestracja
Popularne ebooki
  Skad zwykle pobierasz darmowe ebooki
  Torrent
  catshare
  allegro
  Freedisc.pl
  Chomikuj.pl
  0

  Słownik terminologii logistycznej to jedyne w Polsce kompendium terminologiczne z zakresu szeroko rozumianej logistyki. został on przygotowany przez zespót redakcyjny Instytutu Logistyki i Magazynowania (ILiM) i Wyższej Szkoty Logistyki (WSL).&Publikacja obejmuje kompleksowo hasta odnoszą
  0

  Sprzedaż usług rządzi się nieco innymi prawami niż sprzedaż towarów czasami trudno jest przewidzieć ostateczny rezultat jej wykonania, a to powoduje zwiększoną niepewność u potencjalnego klienta. Jak przygotować ofertę w taki sposób, aby trafiła do przekonania klientaa Jak przeprowadzać spotkania
  0

  Książka odpowiada na szereg pytań dotyczących: tworzenia i użytkowania systemów informatycznych wspomagających podejmowanie decyzji strategicznych w przedsiębiorstwach przemysłowych, projektowania systemów informatycznych wspomagających podejmowanie decyzji strategicznych, specyficznych metod i narz
  0

  W książce autor przedstawia najważniejsze regulacje dotyczące zagadnień ujętych w tytule publikacji z jednoczesnym komentarzem, ukazującym ekonomiczny sens przyjętych w przepisach rozwiązań oraz skutek ich zastosowań w praktyce. W opracowaniu zajęto się przede wszystkim przepisami ustawy o rachunkow
  0

  Publikacja stanowi pamiątkową monografię wydaną z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesora Mariana Strużyckiego w Szkole Głównej Handlowej (SGPiS) w Warszawie.
  0

  Projektowanie systemów zarządzana problemy poruszane w tej książce charakteryzują metody, sposoby i techniki projektowania procesów zarządzania przedsiębiorstw, holdingów, koncernów i konglomeratów. Systemy te obejmują projektowanie zarządzania strategicznego z uwzględnieniem działalności operacyj
  0

  &&„,Biorąc pod uwagę potwierdzane przez naukę w gospodarce Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii oraz USA zależności pomiędzy zmianami w produkcie i bezrobociu określane w literaturze przedmiotu jako tzw. prawo Okuna Autorka prezentuje wyniki badań oraz dokonuje próby pomiaru tej zależności
  0

  Książka ta stanowi integralne dopełnienie książki Sławomira Sojaka pt. Rachunkowość zarządcza, TNOiK & Dom Organizatora& , Toruń 2003, a jej konstrukcja jest zgodna z następującą logiką prezentowanego materiału: przykład pytania testowe zadania. zawiera bowiem rozwiązania wybranych, najb