» strona 4
Rejestracja
Popularne ebooki
  Skad zwykle pobierasz darmowe ebooki
  Torrent
  catshare
  allegro
  Freedisc.pl
  Chomikuj.pl
  0

  W opracowaniu przedstawiono w formie zadań podstawowe problemy rachunkowe, przed którymi stoją podmioty gospodarcze. W pierwszej kolejności zaprezentowano zagadnienia związane z przygotowaniem poszczególnych części sprawozdania finansowego: bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieni
  0

  W warunkach nasilającej się konkurencji krajowej i zagranicznej losy firm zależą w coraz większym stopniu od kosztów pracy. zainteresowanie nimi nie ogranicza się jednak tylko do ich zminimalizowania, lecz coraz częściej podejmowane są starania zmierzające do określenia związku bieżącego i długoterm
  0

  Podstawowe tematy rozwijane w pracy dotyczą powstawania koncepcji nowego produktu dla firmy, tworzenia strategii jego rozwoju oraz zarządzania produktem w trakcie produkcji. Uzupełnieniem teorii są przykłady rozwiązań praktycznych.
  0

  Książka rozszerza wiedzę zawartą w cieszącym się ogromnym powodzeniem podręczniku & Wprowadzenie do zarządzania nieruchomością& . Mówi o tym jak skutecznie zarządzać nieruchomościami komercyjnymi, czyli przynoszącymi właścicielom dochód poczynając od przejmowania ich do zarządzania, przez
  0

  Decyzje dotyczące majątku obrotowego mają istotny wpływ na efektywność gospodarowania przedsiębiorstwa. Od nich zależy wzrost zyskowności kapitałów własnych i uzyskiwane korzyści finansowe. Opracowanie zawiera wiadomości dotyczące zasad podejmowania tych decyzji, uwzględniające przede wszystkim bezp
  0

  Tajemnica finansowa jest jedną z najważniejszych instytucji prawa finansowego. Pozwala realizować szczególnie doniosłą zasadę prawa, jaką jest bezpieczeństwo i potrzeba wyważania interesów stron stosunków finansowych.Normatywny i funkcjonalny kształt instytucji tajemnicy finansowej pozostają pod wpł
  0

  Książka jest adresowana do szerokiej rzeszy Czytelników:&wprawnych i mniej wprawnych e-klientów (w-klientów), użytkowników sieci komputerowych, w szczególności Internetu,&studentów pogłębiających swą wiedzę i umiejętności w dziedzinie informatyki ekonomicznej i specjalizujących